STARTSIDA     GALLERI     BLOGG     KONTAKT INFO     GÄSTBOK

Image0003

test

Image0004

Utlåtande ryggröntgen

Bakre ländrygg: Hunden är missbildad och har 8 ländkotor och bara två korskotor.

Den normala S1/ korskota 1 är en typisk ländkota och kallas i följande för L8 /.

Det finns också en disk med reaktioner mellan L8 och S2 vilket är helt onormalt.

Dessutom föreligger sidliga reaktioner / lateral spondylos / mellan L4 och L5 samt mellan L7 och L8.

 

Denna hund har dels en missbildning dels reaktioner inom det området där skydds-hundar brukar få

 besvär varför den är olämplig för skyddsarbete och knappast en kandidat att köpas in eller kontrakteras.

 

Sollentuna den 5 november 2009

 

Håkan Kasström

Leg.vet. docent klinisk radiologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Alterälvens Kennel

All rights reserved.

Unika besökare idag:   Besökare online: