STARTSIDA     GALLERI     BLOGG     KONTAKT INFO     GÄSTBOK

Image0003

test

Image0004

Mh Medelvärde B - Kullen

Här redovisas en snabb överblick av MH beskrivningarna i B - Kullen
 

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT

Hälsning

 

Rasmedel: 3,8

Kullmedelvärde: 3,8 

Avvisar kontakt med morrning och / eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Bitch,

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Bandit, Barbro, Bita,

Bixa,

Överdrivet kontakt tagande, ex.hoppar, gnäller, skäller. 

 

 

1b. KONTAKT

Samarbete

 

Rasmedel: 3,4

Kullmedelvärde: 4,0

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. Provas inte i detta moment.

 

 

 

Följer med motvilligt. 

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Barbro,

Följer med villigt.

Engagerar sig i testledaren.

Bita, Bitch, Bixa,

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex.hoppar, gnäller, skäller.

Bandit,

 

1c. KONTAKT

Hantering

 

Rasmedel: 3,4

Kullmedelvärde: 3,4

Avvisar med morrning och / eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Barbro, Bita, Bitch,

Bixa

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontakt beteende.

Bandit,

2a. LEK 1

Leklust

 

Rasmedel: 3,9

Kullmedelvärde: 4,6

 Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Barbro, Bitch,

Startar mycket snabbt. leker mycket aktivt.

Bandit, Bita, Bixa,

2b. LEK 1

Gripande

 

Rasmedel: 3,6

Kullmedelvärde: 4,4

Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Barbro, Bitch, Bixa,

Gripper direkt, hugger föremålet i farten.

Bandit, Bita,

2c. LEK 1

Dragkamp

 

Rasmedel: 3,7

Kullmedelvärde: 4,6

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Barbro, Bixa,

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar- även under den passiva delen- tills testledaren släpper.

Bandit, Bita, Bitch,

3a1. JAKT

Förföljande

 

Rasmedel: 2,7

Kullmedelvärde: 3,2

Startar inte.

Bitch,

 

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Bandit,

 

Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet.

Barbro, Bita, Bixa,

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a2. JAKT

Förföljande

 

Rasmedel: 2,9

Kullmedelvärde: 4,0

Startar inte.

 

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Bixa,

Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet.

Barbro, Bita, Bitch,

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Bandit,

 

3b1. JAKT

Gripande

 

Rasmedel: 2,2

Kullmedelvärde: 3,0

Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram.

Bitch,

Griper inte, nosar på föremålet.

Bixa,

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Barbro,

Griper direkt. Släpper.

Bandit,

 

Griper direkt. Behåller förmålet i minst 3 sekunder.

Bita,

3b2. JAKT

Gripande

 

Rasmedel: 2,6

Kullmedelvärde: 4,0

Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Barbro, Bixa,

Griper direkt. Släpper.

Bitch,

Griper direkt. Behåller förmålet i minst 3 sekunder.

Bandit, Bita,

 

4. AKTIVITET

 

Rasmedel: 3,2

Kullmedelvärde: 3,2

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Bitch,

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Bandit, Bixa,

 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Barbro, Bita,

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5.a AVST.LEK

Intresse

 

Rasmedel: 3,0

Kullmedelvärde: 3,0

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Bita,

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Bandit, Barbro, Bitch,

Intresserad. Vill iväg, enstaka starförsök.

Bixa,

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5.b AVST.LEK

Hot/agg

 

Rasmedel: 1,3

Kullmedelvärde: 1,0

Visar inga hotbeteenden.

Bandit, Barbro, Bita,

Bitch, Bixa,

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5.c AVST.LEK

Nyfikenhet

 

Rasmedel: 3,3

Kullmedelvärde: 4,4

Går inte fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Bita,

Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Bandit, Barbro, Bitch,

Bixa,

5.d AVST.LEK

Leklust

 

Rasmedel: 3,3

Kullmedelvärde: 5,0

Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Bandit, Barbro, Bita,

Bitch, Bixa,

5.e AVST.LEK

Samarbete

 

Rasmedel: 2,5

Kullmedelvärde: 3,2

Visar inget intresse.

Bixa,

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Barbro, Bitch,

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Bita,

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Bandit,

6a. ÖVERRASKN.

Rädsla

 

Rasmedel: 2,8

Kullmedelvärde: 2,2

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Bandit, Barbro, Bita,

Bitch,

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Bixa,

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.

Hot/agg

 

Rasmedel: 1,9

Kullmedelvärde: 1,6

Visar inga hotbeteenden.

Bandit, Barbro, Bita,

Visar enstaka hotbeteenden.

Bixa,

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Bitch,

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.

Nyfikenhet

 

Rasmedel: 3,2

Kullmedelvärde: 4,4

Går fram efter det att overallen lagts ner.

Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Bixa,

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Bitch,

Går fram till overallen utan hjälp.

Bandit, Barbro, Bita,

6d. ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

 

Rasmedel: 1,6

Kullmedelvärde: 1,4

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Bandit, Barbro, Bita,

Bitch,

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Bixa,

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse

 

Rasmedel: 1,9

Kullmedelvärde: 1,6

Visar inget intresse.

Bandit, Barbro, Bita,

 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

Bixa,

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen

Bitch,

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSL.

Rädsla

 

Rasmedel: 2,5

Kullmedelvärde: 2,2

Stannar inte eller kort stopp.

Bita,

Hukar sig och stannar.

Bandit, Bitch,

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Barbro, Bixa,

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet

 

Rasmedel: 4,1

Kullmedelvärde: 4,4

Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Bandit,

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Barbro,

Går fram till skramlet utan hjälp.

Bita, Bitch, Bixa,

 

7c. LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla

 

Rasmedel: 1,3

Kullmedelvärde: 1,4

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Bandit, Barbro, Bita,

Bitch,

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Bixa,

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse

 

Rasmedel: 1,6

Kullmedelvärde: 1,4

Visar inget intresse.

Bandit, Barbro, Bita, Bixa,

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Bitch,

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN

Hot/agg

 

Rasmedel: 2,2

Kullmedelvärde: 2,8

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Bandit, Bixa,

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Barbro, Bitch,

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Bita,

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN

Kontroll

 

Rasmedel: 3,8

Kullmedelvärde: 3,6

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.Alt. engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .

Bandit, Bita, Bixa,

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Barbro,

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

Bitch,

8c. SPÖKEN

Rädsla

 

Rasmedel: 2,4

Kullmedelvärde: 3,0

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Bitch,

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Bita,

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Bandit,

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Barbro,

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

Bixa,

8d. SPÖKEN

Nyfikenhet

 

Rasmedel: 3,4

Kullmedelvärde: 3,4

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

Alt. Går inte fram i tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

Bandit,

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Bita, Bixa,

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Barbro,

Går fram till figurant utan hjälp.

Bitch,

8e. SPÖKEN

Kontakt

 

Rasmedel: 3,5

Kullmedelvärde: 4,0

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Alt. Går inte fram i tid.
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Bixa,

Tar själv kontakt med figuranten.

Barbro, Bita, Bitch,

Intensivt kontakt beteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

Bandit,

9a. LEK 2

Leklust

 

Rasmedel: 3,7

Kullmedelvärde: 4,6

Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Barbro, Bitch,

Startar mycket snabbt. leker mycket aktivt.

Bandit, Bita, Bixa,

9b. LEK 2

Gripande

 

Rasmedel: 3,4

Kullmedelvärde: 4,0

Griper inte.   

 

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Bita,

Griper direkt med hela munnen.

Barbro, Bitch, Bixa,

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Bandit,

10. SKOTT

 

Rasmedel: 1,2

Kullmedelvärde: 1,0

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Bandit, Barbro, Bita,

Bitch, Bixa,

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek / passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgå inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alternativt vill lämna platsen, försöker fly eller föraren avstår skott.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Alterälvens Kennel

All rights reserved.

Unika besökare idag:   Besökare online: