STARTSIDA     GALLERI     BLOGG     KONTAKT INFO     GÄSTBOK

Image0003

test

Image0004

Mentaltest Protokoll

Hund: Alterälvens Busiga Barbro   Reg. Nr: S5509272005

 

Plats: Skellefteå BHK   Datum: 2008-05-10

Domare: Torsten Örnklo & Christine Wacek

 

Godkänd mentaltest med 458 poäng.

 

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

Samarbete

Föremål/Förare

Leker ej/leker själv / kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning / upprep uppm från förare

Leker själv – men kommer efter uppmaning

Leker själv – men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Samarbete

Föremål/Testledare

Leker ej/leker själv / kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/

upprep uppm från testledare

Leker själv – men kommer efter uppmaning

Leker själv – men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Gripa

Ta tag 5 m.

 

Griper ej/nosar på

föremålet

Griper försiktigt eller

nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela

munnen, hög fart och

intensitet

Gripa

Ta tag 40 m.

Griper ej/nosar på

föremålet

Griper försiktigt eller

nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela

munnen, hög fart och

intensitet

Gripa

Hålla i 5 m.

Griper ej.

Löst bett, tappar taget

vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag

upprepade gånger.

Tuggar/byter tag vid

något tillfälle.

Fast bett, håller i

samtliga moment. Alt

växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa

Hålla i 40 m.

Griper ej.

Löst bett, tappar taget

vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag

upprepade gånger.

Tuggar/byter tag vid

något tillfälle.

Fast bett, håller i

samtliga moment. Alt

växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa

Slita, dra 5 m.

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte

emot.

Växlar mellan att hålla

och dra emot

Drar emot tills

testledaren släpper.

Rycker, drar emot -

även under den passiva

delen - till testledaren

släpper. Alt. intensivt

ruskande

Gripa

Slita, dra 40 m.

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte

emot.

Växlar mellan att hålla

och dra emot

Drar emot tills

testledaren släpper.

Rycker, drar emot -

även under den passiva

delen - till testledaren

släpper. Alt. intensivt

ruskande

Förföljande

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart,

springer förbi bytet. Kan

vända

Startar tveksamt eller

håller låg fart. Kan öka

farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart -

målinriktad.

Förföljande

Gripande

Nonchalerar föremålet.

Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på

föremålet.

 

Griper tveksamt eller

med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller förmålet i minst 3 sekunder.

Uthållighet

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram.

Framme jobbar mindre

än 30 sekunder.

Jobbar i 30 sekunder.

Jobbar i 60 sekunder.

Jobbar i 90 sekunder,

hämtas av föraren

Social Självsäkerhet

Ängslig, osäker går ej

att hantera.

Social osäkerhet i alla

situationer.

Social osäkerhet i flera

situationer.

Socialt säker i de flesta

situationer.

Socialt säker i alla

situationer.

Social Nyfikenhet

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken,

påträngande.

Neutral, låter sig

klappas.

Besvarar när figurant

bjuder.

Normalt nyfiken när

anledning finns.

Socialt Samspel

Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt på lek &

lekinviter - kan avbryta.

Svarar snabbt på lek &

lekinviter, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.

Inbjuder och spelar

med på lek & lekinviter.

Handlingsförmåga

Försöker inte lösa

problemen.

Försöker endast

kortvarigt eller med liten

aktivitet lösa uppgifter i

de flesta situationer.

Löser uppgifter i de

flesta situationer.

Är aktiv för att lösa

uppgifter i de flesta

situationer.

Är aktiv för att lösa

uppgifter i samtliga

situationer.

Anpassningsförmåga

Anpassar med låg

intensitet i samtliga

testsituationer

Anpassar med hög

intensitet i samtliga

testsituationer

Anpassar intensitet –

men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i

de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i

samtliga testsituationer

Koncentration

Låg grad av

koncentration i de

flesta situationer. (kan

utföra ovidkommande

handlingar)

Koncentrerad i viss

omfattning, men med

längre avbrott i flera

situationer. (Kan utföra

ovidkommande handling)

Oftast koncentrerad,

men med kortare avbrott i flera situationer, eller

längre avbrott i enstaka

situationer (1-2)

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Obruten koncentration

från tagen retning till

avreaktion i samtliga

situationer.

Avreaktion

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger

på sig

Tar lång tid för

avreaktion i flera

situationer

Avreagerar med någon

tidsfördröjning i flera

situationer – alt lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon

tidsfördröjning i enstaka

situationer

Avreagerar snabbt i

alla situationer

Minnesbilder

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

 

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande

beteenden

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan

undvikande beteenden.

Rädsla Flyr i de flesta

testsituationer alt. blir

passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och

kontroll.

Står emot, pendlar,

intensitetssänkning,

undanmanöver

Står emot,undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Står emot i alla

testsituationer, visar ingen rädsla

Aggressivitet

Visar kvarstående

aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression

/visar kortvariga

aggressionsyttringar

Visar liten aggression

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Nyfikenhet

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp

Går fram utan hjälp i

de flesta situationer men

med tidsfördröjning

Snabbt fram utan hjälp

i samtliga situationer

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar,kvar på platsen

Aktivitetshöjande

reaktioner. Kvar på

platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll

första skottet

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Alterälvens Kennel

All rights reserved.

Unika besökare idag:   Besökare online: